หน้าหลัก | รายงาน | ค้นหาบุคคล | จัดการระบบ | ดาวน์โหลด
 
ร้อยละของประชาชนที่มีรอบเอวเกินมาตรฐาน ได้รับการติดตามประเมินรอบเอวซ้ำตามช่วงเวลาที่กำหนด
[ นิยามรายงาน ]
 
กำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ แล้วคลิก "ประมวลผล"
 
  ช่วงเวลาที่ประเมินผลครั้งที่ 1

  ช่วงเวลาที่ประเมินผลครั้งที่ 2


  อายุของกลุ่มเป้าหมาย

ปี
  สิทธิการรักษาพยาบาล
  สถานะการอยู่อาศัยในพื้นที่
  เงื่อนไขการประมวลผล
กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
  ผู้ใช้งาน   [ ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ Log In ]
หน้านี้ถูกประมวลผลแล้ว 4,604 ครั้ง นับจาก 1 มิถุนายน 2554
Copyright © 2013 [Version : 2014.10]