หน้าหลัก | รายงาน | ค้นหาบุคคล | จัดการระบบ | ดาวน์โหลด
 
รายงานอัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจติดตาม (follow up) อย่างน้อย 2 ครั้งในรอบปีที่ผ่านมา
[ นิยามรายงาน ]
 
กำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ แล้วคลิก "ประมวลผล"
 
  ช่วงเวลาที่ผู้ป่วยมารับบริการ

  ช่วงเวลาที่ประเมินผลการตรวจติดตาม


  อายุของผู้ป่วย
  สิทธิการรักษาพยาบาล
  สถานะการอยู่อาศัยในพื้นที่
  เงื่อนไขการประมวลผล
กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
  ผู้ใช้งาน   [ ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ Log In ]
หน้านี้ถูกประมวลผลแล้ว 4,392 ครั้ง นับจาก 1 มิถุนายน 2554
Copyright © 2013 [Version : 2014.10]